CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ PTH VINA

Địa chỉ: 55/1/11 Cây Keo, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Tel: 028 3636 0468

Email: info@techkd.com hoặc pthvina.com@gmail.com

Tư vấn đặt hàng